aragones     castellano     català

Enllaços

En aquest apartat trobareu enllaços molt interessants quant a recursos educatius, pàgines oficials del nostre àmbit, o altres MRPs.


1- Recursos educatius

Materials per a laconvivència:excel·lents materials per a tot el relacionat amb aquest tema.

Dos Lourdes: música, lectoescriptura, jocs y ordinadors.

Gramaclicando: exercicis tradicionals de ensenyament d'Espanyol com a Llengua Extrangera.

Edualter: Red de Recursos Educativos para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad; amés tenes cinema amb fitxes o materials valuosos.

El poder de la palabra: prosa poètica, música, biografies.

Juegos tradicionales aragoneses: jocs i reglaments aplicables a l'Escola entre altres coses.

Garabato: centenars de contes, cançons i altres recursos per a lectoescriptura, animació a la lectura, teatre.

Bibliotecas escolares: recursos, activitats, bibliografies, lectures, senyalització.

Dilluns poètics: origen de la nostra "Poesía para llevar", poemes.

Dia de la Pau: vídeos, webquest, powerpoints, etc.

Cap a una Escola inclusiva:  Recursos i reflexions sobre la inclusió (deficits, interculturalitat, etc.).

Educación Lenta: Blog de Joan Domènech, explicació dels moviments slow life aplicats a educació.

Proyecto Clío. Pàgina amb una vista innovadora en l'ensenyament de les socials.

2- Pàgines oficials d'interès per al professorat

Biblioteques Escolars d'Aragó,pàgina farcida d'informació sobre com organitzar la biblioteca, documents, explotació, programes i convocatòries.
IC, Instituto Cervantes: recursos de llengua, literatura i ELE.

CateduCentro Aragonés de Tecnologías para la Educación: interessantíssims recursos pr nivells, matèries y àreas, trobades, manuals.

Carei, Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural: exposicions, documents multilingües, informació, espanyol.

XTEC, Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: recursos, llengües, publicacions, trobades.

Averroes, Red Telemática Educativa de Andalucía: recursos, trobades, jocs interesants.

Educaragón, Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón: lleis y centenars de enllaços.
Aularagón: formació on-line del professorat.IC, Instituto Cervantes: recursos de Llengua, Literatura i ELE.

BOA: Boletín Oficial de Aragón.
.
Aula Libre (Aragón)
.
.

Asociación Pedagógica Escuela de Verano de Extremadura (APEVEX)

 .

Federación de MRP de Andalucía

 .

MRP Tamonante  (Canarias)

 

MRP Fontibre (Cantabria)

 

Federación MRP de Castilla-La Mancha

 

Coordinadora Galega de MRP

 

Escola d’Estiu de Mallorca

 

Associació Pitiüsa per la Renovació Pedagògica

 

Escuela de Verano de La Rioja

 

Andarra-Pedagogi Erakundea


4- Els nostres amics

Bolandrina. Projecte d'educació lliure i activa