aragones    castellano     català

Una mica d'història hivernal

Amb anterioritat al 1988 organitzem trobades en diferents llocs d'Osca amb la intenció de tractar temes educatius d'actualitat com els que segueixen:

- Abril -1.985 -, en Guayente. Tema: Escola Rural.

- Gener -1.986 -, a Barbastre. Tema: Reforma en EGB i E. Mitjanes.

- Juny -1.986 -, a Jaca. Tema: Integració i Escola.

Però a partir d'aquest any, vam elaborar unes Jornades amb tema monogràfic durant un cap de setmana de l'hivern, que donessin continuïtat a les activitats de la EVA d'estiu:

- I Jornades -1.988 - En Guayente. Tema: Llibre Blanc i Reforma.

- II Jornades -1.989 - En Guayente. Tema: Coeducació.

- III Jornades -1.990 - En Panticosa. Tema: Salut mental.

- IV Jornades -1.991 - En Morillo de Tou. Tema: El malestar docent.

- V Jornades -1.992 - En Graus. Tema: Interculturalisme.

- VI Jornades -1.993 - El Pueyo de Barbastre. Tema: Autonomia de la tasca docent?

- VII Jornades -1.994 - El Pueyo de Barbastre. Tema: La transversalitat.

- VIII Jornades -1.995 - El Pueyo de Barbastre. Tema: El currículum.

- IX Jornades -1996 - El Pueyo de Barbastre. Tema: Escola Pública - Escola Privada.

- X Jornades -1.997 - En Graus. Tema: Pedagogia Crítica.

- XI Jornades -1.998 - En Graus. Tema: Un enfocament crític de la formació i el treball docent.

- XII Jornades - 1999 - En Graus. Tema: Exclusió en el nostre sistema educatiu?

- XIII Jornades - 2000 - En Baldellou. Tema: Teoria i pràctica de l'avaluació des de la perspectiva de la pedagogia crítica.

- XIV Jornades - 2001 - A Baldellou. Tema: Teoria i pràctica de l'avaluació des de la perspectiva de la pedagogia crítica.

- XV Jornades - 2002 - A El Pueyo de Barbastre . Tema: Aspectes interculturals de la comunicación.

- XVI Jornades - 2003 - A Ainsa .. Tema: Demandes de la Comunitat Educativa.

- XVII Jornades - 2004 - A El Pueyo de Barbastre. Tema: Portes obertes als centres.

- XVIII Jornades - 2005 - A El Pueyo de Barbastre. Tema: Un compromís social pel canvi educatiu.

- XIX Jornades - 2006 - A Osca. Tema: Un compromís social pel canvi educatiu.

- XX Jornades - 2007 - A Osca. Tema: Sistema educatiu i mediació intercultural.

- XXI Jornades - 2008 - A Osca. Tema: Pantalles sanes.

- XXII Jornades - 2009 - A Osca. Tema: Els joves i les TIC: una experiència intercentres.

- XXIII Jornades - 2009 - A Osca. Tema: Pedagogia lenta.

- XXIV Jornades - 2010 - A Osca. Tema: El sistema educatiu davant la conjuntura actual: tendències, amenaces, resistències.

- XXV Jornades - 2012 - A Osca. Tema: 7 miradas daban de l'escola pública.

Si desitja més informació pot escriure'ns i li proporcionarem el que necessiti.