aragones     castellano     català

Llibres de coneixement

1.- Aprender juntos en el aula, Teresa Huguet Comelles, ed. Graó, Barcelona, 2006.

Exposa l'experiència i el camí recirrido per un col entorn del tractament de l'atenció a la diversitat. Dóna bastants pautes per denfrentarnos a situacions i debats que es puden plantejar al nostre centre També conté annexos força interessants amb eines, guions, esquemes ... que poden ser d'utilitat per aplicar si s'adapten al context de cada comunitat educativa.

2.- Aprender juntos alumnos diferentes. Los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula, Pere Pujolàs i Maset, ed. Octaedro, Barcelona, 2008.

L'escola inclusiva, les bases de l'aprenentatge cooperatiu, la seva metodologia, possibilitats d'aplicació i exemples són alguns dels punts tractats en aquest treball indispensable per utilitzar efectivament aquesta forma de treballar. Els exemples que ocupen aquest llibre lustren perfectament les seves enormes possibilitats.

3.- Crecer en una familia bilingüe. La educación plurilingüe en casa y en la escuela, Elke Montanari, Editorial CEAC, Barcelona, 2007.

L'obra es centra en exposar possibles respostes i maneres d'actuació davant les diferents etapes del desenvolupament lingüístic i cognitiu del nen bilingüe i trilingüe. Es tracta d'una visió no discriminatòria del bilingüisme que, a través d'exemples molt variats (llengües majoritàries i minoritàries, en contextos diversos), ens il·lustra sobre com actuar per aconseguir que els nostres fills o alumnes assoleixin una competència lingüística plena en totes les seves L1 sense detriment de cap tipus, així com la influència que el sistema educatiu tenen en ells.

4.-Percepción sensorial en el autismo y Síndrome de Asperger, Olga Bogdashina, Asociación Autismo, Àvila, 2007.

Rol que juguen les diferències de percepció sensorial en l'autisme, tal com les identifiquen les pròpies persones amb autisme. La primera part del llibre cobreix les experiències perceptives i sensibilitats que sovint són ignorades pels professionals. La segona persona es centra en l'avaluació i intervenció, juntament amb recomanacions pràctiques per a triar mètodes i tècniques que redueixin els problemes i treguin partit als punts forts.

5.- Elogi de l'educació lenta, Joan Domènech, Graó, Barcelona, 2009.

Una obra què els precursors es remunten als primers passos de la Renovació Pedagògica, però publicada en un temps en què l'embolic de continguts desconcerten als nostres alumnes. És l'elogi del sentit comú al qual tots els docents aspiren encara que no tots l'aconsegueixen. Una obra fonamental, compatible amb qualsevol didàctica d'aula, que explica a les clares per què és necessari utilitzar el temps necessari per a cada aprenentatge obviant tants i tants continguts superflus en realitat.