aragones     castellano     català

Què fem?

Ens anem amb la família, amb els amics o fora sense més, però sobretot ens reunim a les Jornades d'Hivern de l'EVA.

Les Jornades d'Hivern són les activitats que organitza l'EVA actualment en un cap de setmana proper a la primavera (dissabte i diumenge) al lloc que es determini per tractar un tema educatiu d'actualitat.

Normalment el dissabte al matí el ponent convidat realitza la seua exposició del tema proposat de manera participativa i entretinguda, de tal manera que, després el menjar (al que ens hi ajuntam tots els assistents), es produeix el debat i posada en comú de les experiències i idees dels participants amb el convidat.

El diumenge al matí d'altra banda, el dediquem a treure les conclusions i propostes d'actuació, així com els materials pertinents.

Activitat homologada pel Departament d'Educació, Cultura i Esport de la DGA amb 1 crèdit de formació, 10 hores, en virtut del Conveni de col·laboració subscrit per aquesta institució, amb data 2/10/2000 i la Addenda corresponent.